วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ทุนการศึกษาโครงการ "เพิ่มฝัน ปันโอกาส เพื่อน้องได้เรียนรู้" ปีการศึกษา 2561

บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับ บริษัท ลาซาด้า จำกัด จัดทำโครงการ "เพิ่มฝัน ปันโอกาส เพื่อน้องได้เรียนรู้" เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้สังกัด สพฐ. โดยมอบเงินทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 114 ทุน รวม 570,000 บาท สพฐ. ขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ และส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 หนังสือราชการ

ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเช็กกิม ประจำปีการศึกษา 2561

มูลนิธิตั้งเช็กกิม ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ประสานกับนักเรียนที่ได้รับทุนโดยตรงแล้ว หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

แจ้งเตือนสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้

ด่วนที่สุด กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศ ฉบับที่ 15 (546/2561) ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง ฝนตกหนัก คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักหลายแห่งในบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้
สพฐ. มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว จึงขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด โดยขอให้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ระมัดระวังอันตรายจากสถานการณ์อุทกภัย ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 
ทั้งนี้ ขอให้รายงานสถานการณ์ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบที่ https://goo.gl/1YYNCD หรือ QR Code เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561


สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ แจ้งผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561 ในภาพรวม พร้อมนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้ติดตามสถานศึกษาในสังกัด ที่ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดยขอให้แจ้งผลการประเมินตนเองและรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561 ตามแบบฟอร์มการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ พร้อมทั้งส่งกลับไปยัง สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ตามขั้นตอนการแจ้งผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อดำเนินการในภาพรวมต่อไป โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุทธาสินี บุญธรรม โทร. 0 2580 9354 หนังสือราชการ

แจ้งโอนเงินทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561

สพฐ.แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2561 และสร้างความเข้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10

ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งเรื่องการประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2561 และสร้างความเข้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 หนังสือราชการ

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การจัดงานนิทรรศการและการประชุมเสวนา ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งเรื่องการจัดงานนิทรรศการและการประชุมเสวนา ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. โดยกิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2561 หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สำนักการคลังและสินทรัพย์แจ้งโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หนังสือแจ้งโอนเงิน

การมอบทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ปีการศึกษา 2561

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยมอบทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ต่อเนื่องรุ่นที่ 3 จำนวน 100 ทุนๆ ละ 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 800,000 บาท รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว

ด่วนที่สุด สพฐ.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว และจัดโครงการรินน้ำใจช่วยภัยหนาว เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด โดยให้ สพท.สำรวจนักเรียนที่ประสบภัยหนาวและให้การช่วยเหลือ พร้อมรายงานให้ สพฐ.ทราบ  และปี 2561 สพฐ.ได้กำหนดเป้าหมายนำร่องการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเลย จึงขอให้ สพท.ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียด

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูหนาว

ด่วนมาก กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเวลาดังกล่าว มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม เป็นเหตุให้โรคระบาดหลายชนิดสามารถแพร่กระจายได้ง่าย รวมถึงยังมีภัยจากผลกระทบของธรรมชาติ เช่น อุบัติเหตุทางถนนอันเกิดจากหมอกลงจัด ฯลฯ 

สพฐ. จึงขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการสอดส่องและสังเกตุอาการป่วยของนักเรียน เพื่อป้องกันและลดการระบาดในกรณีเป็นโรคติดต่อ ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงโรคระบาด โรคติดต่อ ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ทั้งนี้สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การมอบทุนกองทุนทักษิณนิวยอร์ค ปีการศึกษา 2561

ด่วนมาก สพฐ.อนุมัติเงินทุนการศึกษากองทุนทักษิณนิวยอร์ค ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ จำนวน 61 ทุนๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 183,000 บาท  รายละเอียด หนังสือแจ้งโอนเงิน

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

แจ้งเตือนเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา)

ด่วนที่สุด ด้วยขณะนี้ มีรายงานข่าวการระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา ประกอบกับในหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้มีน้ำท่วมขัง อากาศชื้น มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคระบาดต่างๆ รวมถึงโรคไข้ปวดข้อยุงลายนั้น ยังไม่มีวัคซีนเพื่อใช้ในการป้องกัน หากได้รับเชื้อจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียน

สพฐ. ขอให้ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการสอดส่องและสังเกตุอาการป่วยของนักเรียน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงภัยของโรคระบาด รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ 
หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การมอบทุนตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค "ระบุผู้รับทุน และ ไม่ระบุผู้รับทุน" ปีการศึกษา 2561

สพฐ.มอบทุนตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค ระบุผู้รับทุน จำนวน 9 ทุนๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท และไม่ระบุผู้รับทุน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 21 ทุนๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 84,000 บาท รายชื่อนักเรียนระบุผู้รับทุน  รายชื่อนักเรียนไม่ระผู้รับทุน  หนังสือแจ้งโอนเงิน

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การมอบทุนมูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ ปีการศึกษา 2561

ด่วนที่สุด มูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นักเรียน ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 รวม 20 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท บัญชีรายชื่อนักเรียนทุน  หนังสือแจ้งโอนเงิน

การมอบทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ปีการศึกษา 2561

ด่วนมาก บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด แจ้งอนุมัติเงินทุนเพื่อมอบเป็นทุนต่อเนื่องให้แก่นักเรียนในสังกัด จำนวน 219 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,606,000 บาท บัญชีรายชื่อนักเรียทุน

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษา โครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ด่วนที่สุด กลุ่มเซ็นทรัล ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษา โครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 200 ราย มูลค่าทุนละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท หนังสือราชการ 

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

แจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ

ด่วนที่สุด สพฐ. ได้รับรายงาน กรณีอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนเมืองใหม่วิทยา อำเภอศรีบุญเรือง ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ประทัดแตกใส่มือขวาและปลายนิ้วกลางเสียหาย รวมถึงขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลลอยกระทง 2561 และ เทศกาลปีใหม่ 2562 ซึ่งในช่วงเทศกาลดังกล่าว มักจะเป็นช่วงที่มีข่าวเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บจากประทัด พลุ และดอกไม้ไฟ เป็นเหตุให้เกิดความพิการหรือเป็นอุปสรรคในการเรียนของเด็กนักเรียน สพฐ. มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว จึงขอให้แจ้งสถานศึกษาประชาสัมพันธ์ กำชับย้ำเตือนนักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงอันตราย อุบัติเหตุจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ รวมถึงกวดขันไม่ให้นักเรียนเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ ในสถานศึกษา หนังสือราชการ

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562


สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด รณรงค์และประชาสัมพันธ์แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และขอให้รายงานข้อมูลสถิตินักเรียนเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 กลับมายัง สพฐ. เพื่อดำเนินการเก็บเป็นข้อมูลต่อไป หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2561 เกี่ยวกับการป้องกัน และลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ

ด่วนมาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงแนวปฏิบัติหากต้องการปล่อยโคมลอย/โคมควัน หรือจุดบั้งไฟ อันตรายและผลกระทบจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ รวมถึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ ทั้งนี้ขอให้สถานศึกษาวางมาตรการรักษาความปลอดภัย เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ ในช่วงเทศกาลต่างๆที่จะถึงนี้ หนังสือราชการ
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การรายงานผลการเรียน และความประพฤติ ของนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งเรื่องการรายงานผลการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน ของนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยขอให้รายงานในส่วนของผลการเรียน และพฤติกรรม เพื่อจัดส่งให้ สพฐ. ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ม.ท.ศ. ต่อไป หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561

แจ้งเตือนสถานการณ์ระบาดของโรคหัด

ด่วนที่สุด สพฐ.ขอความอนุเคราะห์ สพป./สพม.แจ้งให้สถานศึกษาวางมาตรการรับมือการระบาดของโรคหัด พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับการระบาดของโรคหัดเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ของโรค หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การมอบทุนการศึกษากองทุนทักษิณนิวยอร์ค ปี 2561

สพฐ.อนุมัติทุนการศึกษากองทุนทักษิณนิวยอร์ค ปี 2561 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในจังหวัดภาคใต้ จำนวน 61 ทุนๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 183,000 บาท โดยให้สพป.ที่ได้รับการจัดสรร จัดส่งรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุน ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด สพฐ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดการประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 13 – 22 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (วังทวีวัฒนา) และโรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ทุนการศึกษา โครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ด่วนที่สุด กลุ่มเซ็นทรัล มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา โครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตั้งของกลุ่มเซ็นทรัล  จำนวน 39 จังหวัดๆ ละ 5 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รายละเอียดตามบัญชีจัดสรร หนังสือราชการและสิ่งที่ส่งมาด้วย  รายชื่อโรงเรียน

รายชื่อนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561 และรายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 7 และครูดีเด่น ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด สพฐ. รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่องการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ปี 2561 ซึ่งได้รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือก คัดสรร และผ่านการพิจารณากลั่นกรอง รับรองเสนอชื่อจำนวน 180 ราย พร้อมผลการคัดเลือกนักเรียนทุนดีเด่น รุ่นที่ 7 และครูดีเด่น ประจำปี 2561 หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

แจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง พายุ “มังคุด” (MANGKHUT)

ด่วนที่สุด กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ เรื่อง พายุ มังคุด(MANGKHUT) ความว่า เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันที่ 18 กันยายน 2561 พายุดีเปรสชันมังคุด(MANGKHUT) ที่ปกคลุมบริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้ว แต่ยังคงทำให้ ในช่วงวันที่ 18 - 19 กันยายน 2561 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่ง ประกอบกับ ในช่วงเวลาดังกล่าว มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรง ทำให้บริเวณพื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกของภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง รวมถึงดินโคลนถล่ม สพฐ. ขอกำชับให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด เตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากเหตุดังกล่าว พร้อมทั้งขอให้สำรวจความเสียหายของสถานที่ราชการ และข้อมูลนักเรียนและบุคลากร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ และรายงานข้อมูลที่ http://goo.gl/1YYNCD  หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ด่วนที่สุด  สพฐ. ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ปีการศุึกษา 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน สพฐ. ขอเรียนว่า หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การติดตามผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแบบประเมินตนเองในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขอความอนุเคราะห์ สพฐ. แจ้งสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ตอบแบบประเมินออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ลิ้งค์ หรือแสกน QR Code หนังสือราชการ

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อแนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษา ตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่

ด่วนมาก กรมควบคุมโรค ขอความอนุเคราะห์ สพฐ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ตอบแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อแนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษา ตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแนวทางฯ ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งแบบประเมินฯไปยัง สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี ภายในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุปราณี  พิมพ์ขุมเหล็ก โทรศัพท์ 0 2580 9354 โทรสาร 0 2580 9662 , 9307 หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ supranee.aae09@gmail.com หนังสือราชการวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การโอนเงินทุนการศึกษาโครงการนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ด่วนมาก สพฐ. ได้โอนเงินทุนการศึกษาให้แก่ สพม.  และสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย เพื่อมอบให้กับนักเรียนทุนฯ และเมื่อนักเรียนได้รับการโอนเงินทุนการศึกษาแล้ว ขอให้ปรับสมุดบัญชีธนาคารให้เป็นปัจจุบัน และเขียนใบสำคัญรับเงิน จัดส่ง สพฐ. ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561 หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มอันเกิดจากฝนตก

ด่วนที่สุด ตามที่ กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศ ฉบับที่ 8 (354/2561) ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย สพฐ. มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากรในสังกัด จึงขอให้ สพท.และ สศศ. ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นด้วยความไม่ประมาท ตลอดจนกำชับย้ำเตือนสถานศึกษาในสังกัดเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดวาตภัย อุทกภัย ฟ้าผ่า น้ำท่วมฉับพลัน และแผ่นดินยุบตัว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย โดยขอให้ สพท. สศศ. และสถานศึกษารายงานข้อมูลความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวที่ https://goo.gl/1YYNCD เพื่อเป็นข้อมูลให้ สพฐ.ทราบ โดยขอให้รายงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561”


ด่วนที่สุด ด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ รวมถึงคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เรื่องขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวงในช่วงเข้าพรรษา โดยให้หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี ตามบริบทของตัวเอง หนังสือราชการ

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา

ด่วนที่สุด ขณะนี้พบว่าพื้นที่ระบาดของไข้เลือดออกต่อเนื่องส่วนใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์การสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ - สายสามัญและสายอาชีพ ปีการศึกษา 2562

มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดรับสมัครนักเรียนทุน ปีการศึกษา 2562 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนสายสามัญ รับทุนต่อเนื่องตั้งแต่ ม.1-6 รับสมัครนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 และทุนสายอาชีพ รับทุนต่อเนื่องตั้งแต่ ปวช.1-3 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 โดยยื่นใบสมัครออนไลน์ของมูลนิธิยุวพัฒน์ได้ที่ https://ybf.premier.co.th/scholar/ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มูลนิธิยุวพัฒน์ 02-301-1148, 02-301-1124, 02-301-1093 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นภาคีโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อโรงเรียนของน้องๆที่ห่างไกล”


ด่วนที่สุด บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ขอเชิญกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมเป็นภาคีโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อโรงเรียนของน้องๆที่ห่างไกล ซึ่งยังขาดแคลนหนังสือใหม่และมีคุณภาพดีสำหรับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดอุทกภัยในปีที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายให้แก่โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เป็นจำนวนมากและยังไม่ได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่นั้น บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้ดำเนินโครงการ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทมือถือเก่าเพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี และนำรายได้จากการรีไซเคิลคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น มอบให้แก่ศิริราชมูลนิธิ เป็นต้น โอกาสนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์มอบหนังสือใหม่และมีคุณภาพดีให้แก่โรงเรียนน้องๆที่ห่างไกล โดยรายได้ที่ได้จากการรีไซเคิลเป็นจำนวนเท่าไหร่ บริษัทฯ จะสมทบให้ในจำนวนเท่ากันเพื่อนำไปซื้อหนังสือใหม่บริจาคให้โรงเรียน บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุกัญญา  เอี่ยมสูงเนิน โทร. 0 2662 3000 ต่อ 4309 หรือ 0 8511 3633 หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วย มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย  มีความประสงค์จะมอบทุนต่อเนื่องให้นักเรียนทุน รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 และให้รายงานผลการศึกษาต่อของนักเรียนทุน รุ่นที่ 2 สพฐ. จึงขอให้ สพม.ที่มีนักเรียนทุน จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 หนังสือราชการ

ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อขอรับทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2561 แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา จำนวน 50 ทุนๆ ละ 3,000 บาท และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 30 ทุนๆ ละ 5,000 บาท จัดส่งใบสมัครโดยตรงที่ มูลนิธิตั้งเซ็กกิม 146 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 หนังสือราชการ

แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูฝน

ด่วนที่สุด สพฐ.ขอให้ สพท.แจ้งเตือนสถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคระบาดและโรคติดต่อ ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุในฤดูฝน โดยสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือ เว็ปไซต์ http://www.ddcmoph.go.th/index.php หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กำชับให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

ด่วนที่สุด  สพฐ. ขอกำชับให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม และปฏิบัติการ และปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึงอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ ให้รายงาน สพฐ. ทราบ โดยด่วน หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

บริษัท นานมี จำกัด  จัดโครงการประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 เพื่อให้เยาวชนทำกิจกรรมและมีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความคิด ความรู้สึกของตนเองและพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางภาษาจีน หนังสือราชการ

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานศึกษา

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งให้ สพป./สพม.ทุกเขตพื้นที่การศึกษากำชับสถานศึกษาในสังกัดได้ตรวจตราความพร้อมของอาคารเรียน อาคารประกอบ สนามเด็กเล่น สนามฟุตอบลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากรในสังกัด   หนังสือราชการ 

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32

ด่วนที่สุด กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้ธีมงาน “Culture of Prevention for Safety Thailand สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการและการสาธิต การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและสาระบันเทิงอื่นๆ หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน


ด่วนที่สุด  สพฐ. มีความห่วงใยในเรื่องการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน จึงขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัด วางมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบถึงโรคภัย การเกิดอุบัติเหตุและสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด

กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายและลดการป่วยของนักเรียน จึงขอความร่วมมือ ในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว หนังสือราชการ

เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 โดยประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้ โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะยังคงมีฝนตกต่อไปอีกถึงเดือนธันวาคม กรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่า เดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน เป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีโอกาสที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้ หรือเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง ซึ่งก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว จึงขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด  หนังสือราชการ

การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับมัธยมศึกษา" รุ่นที่ 2

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ดำเนินโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับมัธยมศึกษา" รุ่นที่ 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา พร้อมทั้งขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทั่วประเทศ โดยจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อเนื่องจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 210 ทุน ทุนละ 8,000 บาท หนังสือราชการ

โครงการมอบทุน "เรียนภาษาอังกฤษกับทีชชิ่งทอยส์" ประจำปี 2561

บริษัททีชชิ่งทอยส์ จำกัด ได้จัดโครงการมอบทุน "เรียนภาษาอังกฤษกับทีชชิ่งทอยส์" ประจำปี 2561

สำหรับครู https://dyned.teachingtoys.co.th/news/id/79

สำหรับนักเรียน https://dyned.teachingtoys.co.th/news/id/78 หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่ สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ เพื่อรับทุนการศึกษาของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2561 ทุนละ 2,000 บาท   หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ขอขยายเวลาในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561

อ้างถึง หนังสือราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงาน ได้ขยายระยะเวลาในการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จากเดิมรับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นเปิดรับสมัครถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 หนังสือราชการ 

ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในสังกัด

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีล่าสุด เพื่อให้ สพฐ. รับรองโดยด่วน ทั้งนี้ ขอให้ประสานกับศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

คำขวัญ และแนวทางรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561

สพฐ. ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งคำขวัญ "รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่" เพื่อใช้รณรงค์ร่วมไปกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การคัดเลือก คัดสรร ครูดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ได้จัดให้มีกระบวนการคัดเลือก คัดสรร กลั่นกรอง ครู เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นครูดีเด่น โดยนักเรียนทุนพระราชทานที่จบการศึกษาระดับ ม.6 และระดับ ปวช. รุ่นที่ 7 เป็นผู้เขียนเรียงความเรื่อง ครูในดวงใจ” เพื่อเสนอรายชื่อครูเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร กลั่นกรอง เป็นครูดีเด่น จำนวน 64 คน 
สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งครูที่นักเรียนทุนพระราชทาน เสนอรายชื่อจัดส่งเอกสารข้อมูล เข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือก คัดสรร กลั่นกรอง เป็นครูดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561 ต่อไป โดยส่งรายละเอียดข้อมูลให้ ฝ่ายเลขานุการโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การคัดเลือกนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 2 ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ด่วนมาก สพฐ. แจ้งการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 2 ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยให้ สพท.ที่ได้รับการจัดสรรทุน จัดส่งผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุนให้ สพฐ.ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาในสังกัดเพื่อร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561


ด่วนที่สุด องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยปีนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นของการรณรงค์ไว้ว่า “Tobacco breaks hearts” ในโอกาสดังกล่าวมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ขอเชิญภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์ โดยร่วมกันสร้างกระแสในประเด็น “บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ” มูลนิธิฯ จึงขอความอนุเคราะห์มายังกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561  และสถานศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับสื่อตามแบบฟอร์มฯ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 หนังสือราชการ

การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและฝึกอบรมเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การคัดกรองขั้นสุดท้าย เพื่อพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561

สพฐ.จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและฝึกอบรมเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การคัดกรองขั้นสุดท้าย เพื่อพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-16 พ.ค.2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ระเบียบและประกาศคณะกรรมการสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2561

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ออกระเบียบและประกาศคณะกรรมการสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2561 หนังสือราชการ

ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด ส่งแบบเสนอประวัติและผลงานประเภทบุคคลและประเภทองค์กร ทั้งนี้ให้ส่งแบบเสนอประวัติและผลงานฯ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ network.alc@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0 2590 3392 โทรสาร 0 2951 1493 ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 หนังสือราชการ

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

เชิญชวนร่วมรณรงค์ตามนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการรณรงค์ ปิดเทอมนี้ ทุกชีวีปลอดภัย ห่วงใยทุกคน โดยขอให้สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดทำป้ายข้อความ ตามด้วยชื่อหน่วยงาน ติดตั้งในจุดที่เห็นเด่นชัดและบุคคลทั่วไปมองเห็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ร่วมรณรงค์โครงการและจัดส่งรายงานผลการดำเนินการให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวบรวมข้อมูลการดำเนินการให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติทราบ หนังส่ือราชการ

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ด้วยขณะนี้ใกล้เวลาที่สถานศึกษาจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งในระหว่างปิดภาคเรียนมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้เกิดภัยธรรมชาติในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ ต้นไม้และสิ่งแวดล้อมโดยรวมเกิดชำรุดเสียหาย รวมถึงมีการระบาดของโรคที่มากับหน้าร้อน ซึ่งเป็นอันตรายกับนักเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพิ่มเติมจากที่ได้เคยดำเนินการเป็นปกติ

รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงานกับ กยศ.

รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงานกับ กยศ.

ไฟล์เอกสาร

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 4

ด่วนที่สุด สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมโครงการพัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
หนังสือราชการ  แบบตอบรับ

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอำเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ด่วนที่สุด โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการ

การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ

ด่วนที่สุด องอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เชิงพื้นที่จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 1 (138/2018) ลงวันที่ 1 เมษายน 2561 พบว่าความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้อาจเกิดพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 4 - 8 เมษายน 2561 โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง อาจทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง หรือมีลูกเห็บตก หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561

การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด สพฐ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช.) จัดการประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 – 30 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (วังทวีวัฒนา) และโรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร หนังสือราชการ

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือ สพฐ. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด สมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561 สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่ www.oshthai.org รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หนังสือราชการ

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

การจัดทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาจัดทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้มีอนุบัญญัติที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว จำนวน ๑๓ ฉบับ

หนังสือราชการ

แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน

ด่วนมาก สพฐ. แจ้งเตือนการเกิดโรคระบาด อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน ซึ่งสร้างความเสียหาย รวมถึงเป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียน

หนังสือราชการ

การเฝ้าระวังโรคติดต่อ (โรคมือเท้าปากและโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า)

ด่วนที่สุด สพฐ. พบสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ ได้แก่โรคมือเท้า เท้า ปาก และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสโรต้า

หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า

ด่วนที่สุด สพฐ. มีความห่วงใยในเรื่องการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า จึงขอความร่วมมือในการกำชับย้ำเตือนสถานศึกษาให้ความสำคัญและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แจ้งโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

สำนักการคลังและสินทรัพย์ ได้แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้ สพท.เพื่อมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุน จำนวน 210 ราย หนังสือราชการและรายละเอียด

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561

ทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2560

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 77 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 154,000 บาท จึงขอให้ สพป.ที่ได้รับจัดสรรดำเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับ ป.5-6 โดยให้จัดส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อจัดส่งให้มูลนิธิฯ ต่อไป  หนังสือราชการและบัญชีจัดสรรทุน

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

การเตรียมพร้อมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือสถานศึกษาเตรียมความพร้อมตามคำแนะนำในการป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ในฤดูกาลระบาดประจำปี ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014 หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์  กำหนดเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 หนังสือราชการและรายละเอียด

การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด คณะกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม โดยกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุกำหนดจัดการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี 2561 ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยให้จัดส่งแบบเสนอรายชื่อผู้สูงอายุ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2561 หนังสือราชการและรายละเอียด

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสถานศึกษาระดับประถมศึกษาปลอดบุหรี่และสุุรา

ด่วนที่สุด กรมควบคุมโรค ขอเรียนเชิญ สพป.และโรงเรียนในสังกัด 36 โรง ตามบัญชีรายชื่อ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสถานศึกษาระดับประถมศึกษาปลอดบุหรี่และสุรา ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. โดยให้ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 16 มกราคม 2561 หนังสือราชกาาร

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

การโอนเงินทุนการศึกษาโครงการนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษาโครงการนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 210 ทุนๆ ละ 12,500 บาท (สำหรับการโอนเงินสำนักการคลังจะแจ้งหนังสือทาง SMART-OBEC อีกครั้ง) หนังสือราชการและรายชื่อนักเรียนทุน/จำนวนเงินทุน

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561

ด้วย มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักเรียนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรี โดยเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 เพื่อรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มีนาคม 2561  หนังสือราชการและเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน