วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ทุนการศึกษาโครงการ "เพิ่มฝัน ปันโอกาส เพื่อน้องได้เรียนรู้" ปีการศึกษา 2561

บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับ บริษัท ลาซาด้า จำกัด จัดทำโครงการ "เพิ่มฝัน ปันโอกาส เพื่อน้องได้เรียนรู้" เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้สังกัด สพฐ. โดยมอบเงินทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 114 ทุน รวม 570,000 บาท สพฐ. ขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ และส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 หนังสือราชการ

ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเช็กกิม ประจำปีการศึกษา 2561

มูลนิธิตั้งเช็กกิม ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ประสานกับนักเรียนที่ได้รับทุนโดยตรงแล้ว หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

แจ้งเตือนสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้

ด่วนที่สุด กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศ ฉบับที่ 15 (546/2561) ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง ฝนตกหนัก คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักหลายแห่งในบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้
สพฐ. มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว จึงขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด โดยขอให้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ระมัดระวังอันตรายจากสถานการณ์อุทกภัย ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 
ทั้งนี้ ขอให้รายงานสถานการณ์ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบที่ https://goo.gl/1YYNCD หรือ QR Code เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561


สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ แจ้งผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561 ในภาพรวม พร้อมนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้ติดตามสถานศึกษาในสังกัด ที่ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดยขอให้แจ้งผลการประเมินตนเองและรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561 ตามแบบฟอร์มการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ พร้อมทั้งส่งกลับไปยัง สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ตามขั้นตอนการแจ้งผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อดำเนินการในภาพรวมต่อไป โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุทธาสินี บุญธรรม โทร. 0 2580 9354 หนังสือราชการ

แจ้งโอนเงินทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561

สพฐ.แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2561 และสร้างความเข้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10

ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งเรื่องการประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2561 และสร้างความเข้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 หนังสือราชการ

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การจัดงานนิทรรศการและการประชุมเสวนา ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งเรื่องการจัดงานนิทรรศการและการประชุมเสวนา ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. โดยกิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2561 หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สำนักการคลังและสินทรัพย์แจ้งโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หนังสือแจ้งโอนเงิน

การมอบทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ปีการศึกษา 2561

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยมอบทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ต่อเนื่องรุ่นที่ 3 จำนวน 100 ทุนๆ ละ 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 800,000 บาท รายละเอียด