ภาพข่าวและกิจกรรม


++ การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและฝึกอบรมเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การคัดกรองขั้นสุดท้าย เพื่อพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561 
ภาพกิจกรรม
ภาพข่าว สพฐ. (วันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2561)  (วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2561)

++ การประชุมโครงการพัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ของโครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก  
ภาพกิจกรรม ภาพพิธีเปิด ภาพพิธีปิด

++ การประชุมและฝึกอบรม เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 ในการเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 - 30 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร  
ภาพกิจกรรม
ภาพข่าว สพฐ. (วันที่ 14 - 16 เมษายน 2561) (วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2561)

++ โครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  
ภาพกิจกรรม  ภาพทำเนียบรุ่นนักเรียน

++ การประชุมการเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2560 และสร้างความเข้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ภาพกิจกรรม

++  ร่วมขบวนคาราวาน กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ วันที่ 13 มกราคม 2560  ณ  ลานพระบรมรูปทรงม้า ภาพกิจกรรม  VDO

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น