วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “สานฝันปั้นเชฟ รุ่นที่ 3” (Chef Cares Dream Academy)

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้ สพท. ประชาสัมพันธ์โครงการ “สานฝันปั้นเชฟ” (Chef Cares Dream Academy)  โดยมูลนิธิเชฟแคร์ส (Chef Cares Foundation) เพื่อมอบทุนการศึกษาผ่านหลักสูตรการเรียนรู้เป็นระยะเวลา 9 เดือน สำหรับเยาวชนผู้ขาดโอกาส อายุระหว่าง 18 - 24 ปี และมีความฝันอยากเป็นเชฟมืออาชีพแต่ขาดโอกาส กรอกใบสมัครโครงการผ่านทางออนไลน์ได้ที่ bit.ly/CCDA_Gen3  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ มูลนิธิเชฟแคร์ส โทร 081-749-5790 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ ด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน S.M.A.R.T.S Model school ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน S.M.A.R.T.S Model school ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือราชการวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย

ด่วนที่สุด กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูหนาวและเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนในวันที่5 มีนาคม พ.ศ. 2566 และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 และกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 1 (71/2566) (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2566) เพื่อแจ้งเตือนเหตุพายุฤดูร้อน โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ สพฐ. จึงขอให้ สพท. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงการสาธารณภัยต่าง ๆ อันจะเกิดขึ้นได้ในห้วงเวลานี้ พร้อมกำชับให้ระมัดระวังป้องกันกรณีเด็กจมน้ำ รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ทั้งนี้ สามารถติดตามประกาศจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา โทรศัพท์ 0-2399-4012 ถึง 13 และสายด่วน 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามสถานการณ์สาธารณภัยจากเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 หนังสือราชการ


วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566”

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อตามศักยภาพ โดยสนับสนุนทุน จำนวน 2,500 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา 2 ประเภท สพฐ. ขอให้ สพท. ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศีกษาในสังกัด คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดำเนินการสมัครเพื่อพิจารณาขอรับทุน โดยนักเรียนผู้ประสงค์ขอรับทุน สามารถศึกษารายละเอียด ดาวน์โหลดใบสมัคร เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.eef.or.th และส่งใบสมัครโดยตรงไปยังสถาบันที่ได้รับการคัดเลือกตามรายชื่อ หนังสือราชการขอส่งจุลสารลด - หยุด - ภัย ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2566

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้ส่งจุลสารลด - หยุด - ภัย สื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนน ฉบับประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2566 เรื่อง “ใช้อุปกรณ์นิรภัยถูกวิธีลดบาดเจ็บสาหัส – เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ” ขอให้ สพท. ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ สามารถดาวน์โหลดจุลสารฯ ในรูปแบบ E – book โดยสแกน QR Code และหากได้รับจุลสารฯ ไม่ครบถ้วน หรือมีความประสงค์ขอรับจุลสารฯ เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายวิชาการและแผน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2637 3453 หนังสือราชการ