วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ด่วนที่สุด  สพฐ.ขอเรียนว่าเพื่อเป็นการช่วนเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเพื่อเป็นการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง และผู้ปกครอง ที่ประสบภัยในกรณีอื่น จึงขอประชาส้มพันธ์ให้ท่านและบุคลากรในสังกัดร่วมสมทบทุนในครั้งนี้ หนังสือราชการ

กำชับ เน้นย้ำแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

 ด่วนที่สุด สพฐ. มีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากร จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำชับ เน้นย้ำสถานศึกษาเฝ้าระวังและถือปฏิบัติตามมาตราการ 6-6-7 และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างใกล้ชิด หากมีการแพร่ระบาดในสถานศึกษาให้ประสานกับสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2566

ด่วนที่สุด กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เนื่องจากการคาดการณ์สภาพอากาศ พบว่า จะมีฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ในช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง ส่วนในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ซึ่งเป็นช่วงที่จะมีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่ สำหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปอีกจนถึงกลางเดือนมกราคม พร้อมทั้งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติ ติดตามข่าวอากาศประจำวันอย่างใกล้ชิด สพฐ. ขอให้ สพท. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงการสาธารณภัยต่าง ๆ อันจะเกิดขึ้นได้ในห้วงเวลานี้ พร้อมกำชับให้ระมัดระวังป้องกันภัยในช่วงฝนตก รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ทั้งนี้ สามารถติดตามประกาศจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา สายด่วน 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามสถานการณ์สาธารณภัยจากเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 หนังสือราชการ