วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การประชุมสร้างความเข้าใจในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ประจำปีการศึกษา 2559

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา สำนักอำนวยการ จัดการประชุมสร้างความเข้าใจในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน และเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานทุน ในโครงการทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร” ระหว่างวันที่18-21 ก.ค. 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร. ภาพกิจกรรม  เว็บข่าว สพฐ.
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การประชุมปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์

ประชุมปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 22-25  พฤศจิกายน  2559  ณ  โรงแรงรัชดาซิตี้  กรุงเทพมหานคร  ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

นายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ให้การต้อนรับนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม "การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา" และพิธีจุดธูปเทียนทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และกล่าวถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องไกรทอง โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร .เว็บข่าว สพฐ..