วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย โดยบางช่วงของฤดู เป็นช่วงที่มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวหรือเคลื่อนผ่าน รวมถึงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีกำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทย เป็นเหตุให้ฝนตกหนักและหนักมากต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ซึ่งจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง หรือเป็นสาเหตุให้เกิดดินถล่มได้ สพฐ. จึงขอให้ สพท. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด ผ่านเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา หรือเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและขอให้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ระมัดระวังอันตราย วางแผนการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนและบุคลากรในสังกัดกรณีประสบภัยพิบัติ  หนังสือราชการ
ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ ขอให้รายงาน สพฐ. ทราบที่ https://goo.gl/1YYNCD หรือ 

QR Codeวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูฝน

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 โดยฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้ จะเริ่มขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 และประเทศไทยตอนบนฤดูฝนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกต่อไปอีกถึงกลางเดือนมกราคม สพฐ. ขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ วางแผนรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ สอดส่องและสังเกตอาการป่วยของนักเรียน ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงโรคระบาด โรคติดต่อ ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ หนังสือราชการ


วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ด่วนที่สุด สพฐ.ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน หนังสือราชการ