วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ด่วนที่สุด ด้วยสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความห่วงใยต่อนักเรียนและบุคลากรในสังกัด จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ หนังสือราชการ 


คู่มือฯ
แบบรายงานฯวันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน PM 2.5


ด่วนที่สุด
สพฐ. กำชับให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และให้ติดตามสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/ รวมถึงรายงานการเปิด/ปิด สถานศึกษาได้ที่ลิงค์ https://qrgo.page.link/ipDVi เนื่องจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มายัง สพฐ. หนังสือราชการรายงานการเปิด/ปิด สถานศึกษา
 https://qrgo.page.link/ipDViวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เชิญชวนข้าราชการและบุคลากร ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี 2563

ด่วนที่สุด สพฐ.เชิญชวนข้าราชการและบุคลากร ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี 2563 ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2563 หนังสือราชการ

แบบฟอร์มเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

https://qrgo.page.link/rnKK5

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563

รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับอนุมัติเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12

ด่วนมาก สพฐ. แจ้งรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับอนุมัติเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 และรายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 9 และครูดีเด่น ประจำปี 2563 หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563

แจ้งเตือนสถานการณ์พายุดีเปรสชัน ซินลากู (SINLAKU)

ด่วนที่สุด กรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ 2 (ดีเปรชชัน ซินลากู) (SINLAKU) ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 พายุมีศูนย์กลางอยู่ที่ อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประเทศไทย จากอิทธิพลของพายุดังกล่างจะส่งผลให้ประเทศไทย มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก หนังสือราชการ

เว็ปไซด์กรมอุตุนิยมวิทยา > https://www.tmd.go.th/index.php

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การเฝ้าระวังภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน

กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศ เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้ จะเริ่มขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และประเทศไทยตอนบนฤดูฝนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ภาคใต้จะมีฝนตกต่อไปอีกถึงกลางเดือนมกราคม สพฐ. จึงขอให้ สพท. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ วางแผนรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ สอดส่องและสังเกตอาการป่วยของนักเรียน ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ สามารถติดตามหรือสอบถามข้อมูลโรคต่างๆได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/ สายด่วน 1422 และข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา ที่เว็บไซต์ https://www.tmd.go.th/ สายด่วน 1182 หนังสือราชการ

!!หากเกิดสถานการณ์ขอให้ สพท. รายงาน สพฐ. ทราบทันทีที่ https://goo.gl/1YYNCD 

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์พายุไซโคลน "อำพัน"

ด่วนที่สุด ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศ เรื่อง พายุไซโคลน "อำพัน" บริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนบนและประเทศบังคลาเทศ ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ในช่วงวันที่ 18 - 21 พ.ค. 2563 มีฝนตกหนักบางพื้นที่ สพฐ. ขอให้ สพท. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดติดตามข้อมูลสภาพอากาศ ระวังสถานการณ์อุทกภัย วางแผนการให้ความช่วยเหลือกรณีนักเรียนและบุคลากรในสังกัดประสบภัย หากเกิดสถานการณ์ ขอให้รายงานมายัง สพฐ. หนังสือราชการวันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563

แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ การเข้าสู่ฤดูร้อน ของประเทศไทยและคาดว่าฤดูร้อนปีนี้จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ทราบถึงการเกิดโรค อุบัติเหตุและการเกิดสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน โดยขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เฝ้าระวังและป้องกันทรัพย์สินของชุมชน สาธารณสมบัติของส่วนรวม หนังสือราชการ


วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563

แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์ไฟไหม้ป่า

ด่วนที่สุด ระยะผ่านมามีสถานการณ์ไฟไหม้ป่า ทั้งในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึงและอุทยานแห่งชาติอินทนนท์ สพฐ. ขอให้ สพท. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด โดยเฉพาะสถานศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย เมื่อเกิดไฟไหม้ป่า ดำเนินการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ วางแผนรับมืออัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยขอให้ติดตามสถานการณ์ข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เว็บไซต์ http://www.disaster.go.th/th/ สายด่วน 1784 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เว็บไซต์ http://www.mnre.go.th/th/index  สายด่วน 1310 รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าย และชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับเมื่อเกิดเหตุ 
หนังสือราชการ
การเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน

ด่วนที่สุด ด้วย ขณะนี้เป็นเวลาที่สถานศึกษาปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สถานศึกษาจึงควรเตรียมการรักษาความปลอดภัยและวางแผนรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ต่าง ๆ เฝ้าระวังความปลอดภัยของทรัพย์สินของทางราชการและนักเรียนในทุกด้าน สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการเฝ้าระวังจากเหตุดังกล่าว หนังสือราชการวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2563 เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติในการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สพฐ. จึงขอให้ สพป. / สพม. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย มาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาว หนังสือราชการวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน PM2.5 และปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัดต่างๆ

ด่วนที่สุด กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งข่าวสารสถานการณ์หมอกควัน PM2.5  ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ มีค่าสูงขึ้นหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง สพฐ. จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย ที่เว็บไซต์ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/ และเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.pcd.go.th หนังสือราชการ