วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน PM 2.5


ด่วนที่สุด
สพฐ. กำชับให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และให้ติดตามสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/ รวมถึงรายงานการเปิด/ปิด สถานศึกษาได้ที่ลิงค์ https://qrgo.page.link/ipDVi เนื่องจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มายัง สพฐ. หนังสือราชการรายงานการเปิด/ปิด สถานศึกษา
 https://qrgo.page.link/ipDViไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น