วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

แจ้งสถานการณ์หมอกควัน PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ด่วนที่สุด กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งสถานการณ์หมอกควัน PM2.5  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร และจ.นครปฐม มีค่าสูงขึ้นหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง สพฐ. จึงขอกำชับให้ถือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย ที่เว็บไซต์ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/ และเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.pcd.go.th หนังสือราชการ

หนังสือที่อ้างถึง http://found-obec.blogspot.com/2019/02/pm25.html
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

สพฐ. แจ้งรายชื่อนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11

รายชื่อนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 8 และครูดีเด่น ประจำปี 2562
หนังสือราชการ 

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

การระดมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ “โพดุล”


ด่วนที่สุด จากสถานการณ์พายุโพดุลได้เคลื่อนเข้าปกคลุม ส่งผลให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดเหตุอุทกภัย ส่งผลกระทบให้โรงเรียนและนักเรียนได้รับความเดือดร้อนเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน จึงขอเชิญชวนระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรในสังกัด และบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคสมทบ หนังสือราชการ

บัญชี รวมน้ำใจสู่อุทกภัยโรงเรียน
เลขที่บัญชี 059-0-05623-9
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์  0 2288 5567 , 02288 5568 , 0 2288 5570 , 0 2288 5581 
และ 0 2288 5589

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562

แจ้งเตือนสถานการณ์พายุ “โพดุล”

ด่วนที่สุด ตามที่ สพฐ. แจ้งประกาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) โพดุล เคลื่อนเข้าปกคลุมทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักมากและลมกระโชกแรงบางแห่ง ขอให้ระวังอันตรายน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงขอให้ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง โดยให้หน่วยงานติดตามข้อมูลข่าวสารและดำเนินการตามมาตรการ นั้น 

ขณะนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศ เรื่อง พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 1 (254/2562) ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 คาดการณ์ว่า พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน จุดศูนย์กลางอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกของเกาะไหหลำ ประเทศจีน โดยจะมีผลกระทบต่อเนื่องต่อประเทศไทย ช่วงวันที่ 2 – 3 กันยายน 2562 โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มมากขึ้นจะมีฝนตกหนักบางแห่ง สพฐ. ขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กำชับให้สถานศึกษาเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด 

พร้อมนี้ สพฐ. ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย

หนังสือราชการ


แจ้งเตือนสถานการณ์พายุ “โพดุล”

ด่วนที่สุด กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศเรื่อง พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) “โพดุล” ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562  ความว่า พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) “โพดุล” ได้เคลื่อนเข้าปกคลุม ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักมากและลมกระโชกแรงบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงขอให้ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง
สพฐ. ขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิดที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th ดำเนินการตา,มาตรการ 
ทั้งนี้ รายงานสถานการณ์ให้ สพฐ. ทราบทันทีที่ https://goo.gl/1YYNCD หรือ QR Code