วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว

ด่วนที่สุด สพฐ.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว และจัดโครงการรินน้ำใจช่วยภัยหนาว เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด โดยให้ สพท.สำรวจนักเรียนที่ประสบภัยหนาวและให้การช่วยเหลือ พร้อมรายงานให้ สพฐ.ทราบ  และปี 2561 สพฐ.ได้กำหนดเป้าหมายนำร่องการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเลย จึงขอให้ สพท.ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียด

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูหนาว

ด่วนมาก กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเวลาดังกล่าว มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม เป็นเหตุให้โรคระบาดหลายชนิดสามารถแพร่กระจายได้ง่าย รวมถึงยังมีภัยจากผลกระทบของธรรมชาติ เช่น อุบัติเหตุทางถนนอันเกิดจากหมอกลงจัด ฯลฯ 

สพฐ. จึงขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการสอดส่องและสังเกตุอาการป่วยของนักเรียน เพื่อป้องกันและลดการระบาดในกรณีเป็นโรคติดต่อ ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงโรคระบาด โรคติดต่อ ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ทั้งนี้สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การมอบทุนกองทุนทักษิณนิวยอร์ค ปีการศึกษา 2561

ด่วนมาก สพฐ.อนุมัติเงินทุนการศึกษากองทุนทักษิณนิวยอร์ค ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ จำนวน 61 ทุนๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 183,000 บาท  รายละเอียด หนังสือแจ้งโอนเงิน

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

แจ้งเตือนเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา)

ด่วนที่สุด ด้วยขณะนี้ มีรายงานข่าวการระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา ประกอบกับในหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้มีน้ำท่วมขัง อากาศชื้น มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคระบาดต่างๆ รวมถึงโรคไข้ปวดข้อยุงลายนั้น ยังไม่มีวัคซีนเพื่อใช้ในการป้องกัน หากได้รับเชื้อจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียน

สพฐ. ขอให้ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการสอดส่องและสังเกตุอาการป่วยของนักเรียน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงภัยของโรคระบาด รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ 
หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การมอบทุนตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค "ระบุผู้รับทุน และ ไม่ระบุผู้รับทุน" ปีการศึกษา 2561

สพฐ.มอบทุนตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค ระบุผู้รับทุน จำนวน 9 ทุนๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท และไม่ระบุผู้รับทุน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 21 ทุนๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 84,000 บาท รายชื่อนักเรียนระบุผู้รับทุน  รายชื่อนักเรียนไม่ระผู้รับทุน  หนังสือแจ้งโอนเงิน

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การมอบทุนมูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ ปีการศึกษา 2561

ด่วนที่สุด มูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นักเรียน ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 รวม 20 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท บัญชีรายชื่อนักเรียนทุน  หนังสือแจ้งโอนเงิน

การมอบทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ปีการศึกษา 2561

ด่วนมาก บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด แจ้งอนุมัติเงินทุนเพื่อมอบเป็นทุนต่อเนื่องให้แก่นักเรียนในสังกัด จำนวน 219 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,606,000 บาท บัญชีรายชื่อนักเรียทุน

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษา โครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ด่วนที่สุด กลุ่มเซ็นทรัล ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษา โครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 200 ราย มูลค่าทุนละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท หนังสือราชการ 

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

แจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ

ด่วนที่สุด สพฐ. ได้รับรายงาน กรณีอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนเมืองใหม่วิทยา อำเภอศรีบุญเรือง ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ประทัดแตกใส่มือขวาและปลายนิ้วกลางเสียหาย รวมถึงขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลลอยกระทง 2561 และ เทศกาลปีใหม่ 2562 ซึ่งในช่วงเทศกาลดังกล่าว มักจะเป็นช่วงที่มีข่าวเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บจากประทัด พลุ และดอกไม้ไฟ เป็นเหตุให้เกิดความพิการหรือเป็นอุปสรรคในการเรียนของเด็กนักเรียน สพฐ. มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว จึงขอให้แจ้งสถานศึกษาประชาสัมพันธ์ กำชับย้ำเตือนนักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงอันตราย อุบัติเหตุจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ รวมถึงกวดขันไม่ให้นักเรียนเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ ในสถานศึกษา หนังสือราชการ

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562


สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด รณรงค์และประชาสัมพันธ์แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และขอให้รายงานข้อมูลสถิตินักเรียนเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 กลับมายัง สพฐ. เพื่อดำเนินการเก็บเป็นข้อมูลต่อไป หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2561 เกี่ยวกับการป้องกัน และลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ

ด่วนมาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงแนวปฏิบัติหากต้องการปล่อยโคมลอย/โคมควัน หรือจุดบั้งไฟ อันตรายและผลกระทบจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ รวมถึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ ทั้งนี้ขอให้สถานศึกษาวางมาตรการรักษาความปลอดภัย เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ ในช่วงเทศกาลต่างๆที่จะถึงนี้ หนังสือราชการ
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การรายงานผลการเรียน และความประพฤติ ของนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งเรื่องการรายงานผลการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน ของนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยขอให้รายงานในส่วนของผลการเรียน และพฤติกรรม เพื่อจัดส่งให้ สพฐ. ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ม.ท.ศ. ต่อไป หนังสือราชการ