วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การรายงานสถานการณ์น้ำท่วม

ด่วนที่สุด  ด้วย ขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากท่วมขังในหลายจังหวัด ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทันต่อสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.จึงขอให้ สพป./สพม.ที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์ตามแบบฟอร์มดังแนบ โดยให้จัดส่งเป็นไฟล์ Excel ส่งถึง สพฐ. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (ก่อนเที่ยง) ทาง Email :  ss.obec@gmail.com และ peck19pk@gmail.com  หากส่งข้อมูลแล้วกรุณาแจ้งทาง โทรศัพท์ 0-2288-5581  และ 0-2288-5570  แบบรายงาน

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แจ้งอนุมัติรายชื่อนักเรียนทุนตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค (ไม่ระบุผู้รับทุน) ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.อนุมัติรายชื่อนักเรียนทุนตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค (ไม่ระบุผู้รับทุน) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 84 ทุน แบ่งเป็น ม.ต้น 42 ทุนๆ ละ 4,000 บาท และ ม.ปลาย 42 ทุนๆ ละ 6,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420,000 บาท สำนักการคลังและสินทรัพย์จะดำเนินการโอนเงินทุนให้ สพม.ทุกเขต ซึ่งจะมีหนังสือแจ้งทาง SMART-OBEC  อีกครั้ง หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษากองทุน ดร.สละ - สุดา ทศานนท์ ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งการโอนเงินทุนกองทุน ดร.สละ - สุดา ทศานนท์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 98 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 196,000 บาท หนังสือราชการ

แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษากองทุนทักษิณนิวยอร์ค ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษากองทุนทักษิณนิวยอร์ค ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 53 ทุนๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 159,000 บาท  หนังสือราชการ

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แจ้งการโอนเงินทุนตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค ระบุผู้รับทุน ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งการโอนเงินทุนตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค ระบุผู้รับทุน จำนวน 39 ทุนๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  156,000  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) จึงขอให้ สพม.ที่เกี่ยวข้องมอบเงินให้นักเรียนทุน และขอให้จัดส่งใบสำคัญรับเงิน และจดหมายตอบขอบคุณ เลื่อนจากวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เป็นวันที่ 4 สิงหาคม 2560  หนังสือแจ้งการโอนเงิน  หนังสือแจ้งอนุมัติรายชือนักเรียนทุน

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การอนุมัติรายชื่อนักเรียนทุนกองทุนทักษิณนิวยอร์ค ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งอนุมัติรายชื่อนักเรียนกองทุนการศึกษาทักษิณนิวยอร์ค  ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 53 รายๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 159,000 บาท ขณะนี้สำนักการคลังและสินทรัพย์กำลังดำเนินการโอนเงินทุนไปที่บัญชีเงินนอกงบประมาณของ สพป.ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักการคลังและสินทรัพย์จะมีหนังสือราชการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การอนุมัติรายชื่อนักเรียนกองทุนการศึกษา ดร.สละ - สุดา ทศานนท์ ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งอนุมัติรายชื่อนักเรียนกองทุนการศึกษา ดร.สละ - สดา ทศานนท์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 98 รายๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 196,000 บาท ขณะนี้สำนักการคลังและสินทรัพย์กำลังดำเนินการโอนเงินทุนไปที่บัญชีเงินนอกงบประมาณของ สพป.ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักการคลังและสินทรัพย์จะมีหนังสือราชการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การคัดกรองเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2560

ด่วนที่สุด สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอความร่วมมือ สพฐ.แจ้งนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การคัดกรองเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 171 ราย เพื่อสู่การคัดกรองด้วยการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ณ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (วังทวีวัฒนา) ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2560  และ สศช.จะจัดให้มีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ในระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2560 และระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พิธีมอบรองเท้าและถุงเท้านักเรียนจาก บริษัท เอก - ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา ร่วมกับ บริษัท เอก - ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) จัดพิธีมอบรองเท้า 5,147 คู่ และถุงเท้านักเรียน 10,294 คู่ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีนักเรียนโรงเรียนบางโพธิ์เหนือเป็นตัวแทนรับมอบรองเท้าและถุงเท้านักเรียน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2

แจ้งอนุมัตินักเรียนทุนตามวัตถุประสงค์ ระบุผู้รับทุน ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งอนุมัติรายชื่อนักเรียนเพื่อรับทุนตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค  ระบุผู้รับทุน ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 39 ทุนๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 156,000 บาท (เมื่อสำนักการคลังและสินทรัพย์โอนเงินทุนให้ สพม.แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)  หนังสือราชการ