วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เชิญชวนข้าราชการและบุคลากร ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี 2563

ด่วนที่สุด สพฐ.เชิญชวนข้าราชการและบุคลากร ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี 2563 ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2563 หนังสือราชการ

แบบฟอร์มเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

https://qrgo.page.link/rnKK5

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563

รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับอนุมัติเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12

ด่วนมาก สพฐ. แจ้งรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับอนุมัติเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 และรายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 9 และครูดีเด่น ประจำปี 2563 หนังสือราชการ