วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า

ด่วนที่สุด สพฐ. มีความห่วงใยในเรื่องการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า จึงขอความร่วมมือในการกำชับย้ำเตือนสถานศึกษาให้ความสำคัญและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แจ้งโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

สำนักการคลังและสินทรัพย์ ได้แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้ สพท.เพื่อมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุน จำนวน 210 ราย หนังสือราชการและรายละเอียด