วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

แจ้งการโอนเงินทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนพรรษา 84 พรรษา เพื่อมอบเป็นทุน ปี 2557

สำนักการคลังและสินทรัพย์แจ้งการโอนเงินโครงการทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 84 พรรษา สำหรับมอบเป็นทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557 เนื่องจากมีการปรับเพิ่มเงินทุนจากระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 6,000 บาท เป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุนละ 10,000 บาท (ขณะนั้นนักเรียนศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) บัดนี้ได้มอบทุนครบถ้วนตามที่กำหนดไว้แล้ว ตามหนังสือ สพฐ. ว276 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560  สำหรับการจัดส่งใบสำคัญรับเงินขอเปลี่ยนแปลงจากวันที่ 31 มกราคม 2560 เป็นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 หนังสือราชแจ้งโอนเงินทุน  

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

พิธีปล่อยขบวนรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560

นางสาวสุชาดา  สภาพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา ร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชน โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงพลัง และน้ำใจของคนไทย ในการให้ความช่วยเหลือ ดูแลทุกข์สุขของคนไทยด้วยกัน พร้อมกล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้คณะองคมนตรีร่วมกันช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมพระราชทานลายพระหัตถ์ความว่า " ด้วยความรักและห่วงใย ขอเป็นกำลังใจในการร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนา เพื่อขวัญที่ดี จิตใจ และร่างกายที่เข้มแข็ง นำมาซึ่งความสุขและมั่นคงของชาติ " เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร. ภาพกิจกรรม เว็บข่าว สพฐ.


 
   

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560

พิธีมอบเกียติบัตรให้แก่ครูในโครงการมอบทุนเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครู

พิธีมอบเกียติบัตรให้แก่ครูในโครงการมอบทุนเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครู เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ CEFR เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อทันสมัยมีมาตรฐานระดับโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ทีซซิ่งทอยส์ จำกัด และบริษัท AMD Far East Ltd. Thailand เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม สพฐ.4 ชั้น2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร. ข่าว สพฐ.   ภาพกิจกรรมการจัดกิจกรรม "วันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สพฐ." ประจำปี 2560

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา จัดกิจกรรมงาน”วันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สพฐ.” ประจำปี 2560 "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร https://youtu.be/MrazyLD-08A  ข่าว สพฐ.
วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการ  รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนการศึกษาเสริมสมอง ปีการศึกษา 2560

การประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อรับทุนต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรี เป้าหมาย 19 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ กระบี่ จันทบุรี ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย ตาก นครนายก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ พัทลุง โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งรายชื่อนักเรียนเพื่อขอรับทุน ถึง สพฐ. ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  รายละเอียด บัญชีจัดสรร

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560

โครงการทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 84 พรรษา

ด่วนมาก  สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณ ปี 2560 เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ให้ครบตามจำนวน 6 ปีที่โครงการกำหนดไว้ (โดยมอบทุนการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 มูลค่าทุนละ 6,000 บาท จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มูลค่าทุนละ 10,000 บาท กรณีปีการศึกษา 2557 (ขณะนั้นนักเรียนทุนศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) สพฐ.ยังไม่ได้โอนเงินเนื่องจากเป็นช่วงปรับเปลี่ยนมูลค่าเงินทุนจากระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 6,000 บาท เป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 10,000 บาท) /ชรัญญา แสนชัย 0-2282-5638  หนังสือราชการ  สรุปการโอนเงินทุน บัญชีรายชื่อนักเรียนทุน  ใบสำคัญรับเงิน

การมอบทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้มอบเงินทุนการศึกษาต่อเนื่อง  ปีการศึกษา (รอบสอง) ในรูปแบบของธนาณัติส่งโดยตรงถึงโรงเรียนเพื่อมอบทุนให้แก่นักเรียนในสังกัด จำนวน 504 ทุน เป็นเงิน 3,384,000 บาท และเงินช่วยเหลือในการย้ายที่อยู่อาศัย เป็นเงิน 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,399,000 บาท /ชรัญญา แสนชัย 0-2282-5638   หนังสือราชการ  บัญชีรายชื่อนักเรียน