วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก

ด่วนที่สุด ประกาศอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 14 (381/2562) ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แจ้งเตือนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมามีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่พัดเข้าหาฝั่ง สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2562 ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ 

สพฐ. จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด ผ่านเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th สายด่วน 1182 หรือเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย www.disaster.go.th สายด่วน 1784 และขอให้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ระมัดระวังอันตรายจากสถานการณ์อุทกภัย วางแผนการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนและบุคลากรในสังกัดกรณีประสบภัยพิบัติ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนทราบถึงสถานการณ์  หนังสือราชการ

!!ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ ขอให้รายงาน สพฐ. ทราบที่ https://goo.gl/1YYNCD หรือ QR Code

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหว

ด่วนมาก กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง แผ่นดินไหวที่ประเทศลาว ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รายงานสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศลาว ขนาด 6.4 ความลึก 3 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ประมาณ 20 กิโลเมตร เบื้องต้นรู้สึกสั่นไหวบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กำชับสถานศึกษาในสังกัด ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ เฝ้าระวังความปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย รายงานสถานการณ์ให้ สพฐ. ทราบเมื่อเกิดเหตุ ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสื่อเผยแพร่ความรู้ธรณีพิบัติภัยได้ที่ เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี (กด) และสามารถติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวได้ที่ เว็บไซต์กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา (กด) หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและดำเนินการตามแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน หนังสือราชการ