วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การรักษาความปลอดภัยของการติดตั้งพัดลมแบบแขวนเพดาน (Ceiling Fan)


บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด พบว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีการติดตั้งใช้งานพัดลมแบบแขวนเพดานบางส่วน ที่ติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง หรือมีการดัดแปลงสินค้าโดยผู้ใช้งาน ส่งผลให้สินค้าบางส่วนมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตราย บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการ Voluntary Service โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆในการตรวจสอบสินค้าและดูแลทำความสะอาดสินค้าให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด โทร. 0 - 2763 - 7099 หรือ E-mail : ceilingfans@mky.meap.com หนังสือราชการ


วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ ปีการศึกษา 2562

ด้วย สพฐ.อนุมัติและโอนเงินทุนการศึกษามูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ ปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียนในสังกัด สพม.21-40 แบ่งเป็น ม.ต้น 10 ทุนๆ ละ 4,000 บาท และ ม.ปลาย 10 ทุนๆ ละ 6,000 บาท หนังสือราชการ หนังสือแจ้งโอนเงิน