วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ด่วนที่สุด ด้วยสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความห่วงใยต่อนักเรียนและบุคลากรในสังกัด จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ หนังสือราชการ 


คู่มือฯ
แบบรายงานฯไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น