วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ ด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน S.M.A.R.T.S Model school ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน S.M.A.R.T.S Model school ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือราชการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น