วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

เชิญชวนร่วมรณรงค์ตามนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการรณรงค์ ปิดเทอมนี้ ทุกชีวีปลอดภัย ห่วงใยทุกคน โดยขอให้สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดทำป้ายข้อความ ตามด้วยชื่อหน่วยงาน ติดตั้งในจุดที่เห็นเด่นชัดและบุคคลทั่วไปมองเห็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ร่วมรณรงค์โครงการและจัดส่งรายงานผลการดำเนินการให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวบรวมข้อมูลการดำเนินการให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติทราบ หนังส่ือราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น