วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 4

ด่วนที่สุด สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมโครงการพัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
หนังสือราชการ  แบบตอบรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น