วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ

ด่วนที่สุด องอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เชิงพื้นที่จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 1 (138/2018) ลงวันที่ 1 เมษายน 2561 พบว่าความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้อาจเกิดพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 4 - 8 เมษายน 2561 โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง อาจทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง หรือมีลูกเห็บตก หนังสือราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น