วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561

การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด สพฐ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช.) จัดการประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 – 30 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (วังทวีวัฒนา) และโรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร หนังสือราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น