วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การคัดเลือกนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 2 ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ด่วนมาก สพฐ. แจ้งการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 2 ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยให้ สพท.ที่ได้รับการจัดสรรทุน จัดส่งผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุนให้ สพฐ.ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 รายละเอียด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น