วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับอุดมศึกษา" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564

 ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์การรับสมัครเพื่อให้นักเรียนทุนของโครงการฯ ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) พร้อมเอกสารหลักฐาน และจัดส่งไปยัง สพฐ. ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ตามหนังสือรายการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น