วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5

 ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งดำเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564 ให้สำนักงานเขตพื้นที่ดำเนินการ ตามหนังสือราชการ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น