วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

การรายงานช้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 ด่วนที่สุด แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางระบบ MOE COVID ทั้งนี้  เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลสถานการณ์ ขอให้ดำเนินการรายงานข้อมูลทันที หนังสือรายการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น