วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565

โครงการทุนการศึกษาของโรงเรียนการบินญี่ปุ่น Japan Aviation Academy (JAA) ประจำปีการศึกษา 2565

ด่วนที่สุด โรงเรียนการบินญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ปี  สายสามัญ รับสมัครในเดือนกันยายน - ตุลาคม 2565 และสอบคัดเลือกในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 หนังสือราชการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น