วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565

การมอบสื่อการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการให้กับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาภายใต้โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ"

ด่วนมาก  ด้วย มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ได้แก่ หนังสือ "โภชนาการสมวัย เด็กไทยวัยเรียน" และหนังสือตำรับอาหารกลางวันสำหรับเด็กวัยเรียน "เมนูเด็ก เมนูเด็ด" และจัดส่งให้กับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาภายใต้โครงการฯ เมื่อประมาณเดือนเมษายน 2565 ผ่านไปรษณีย์ไทย แต่เนื่องจากไม่มีหนังสืือแจ้งการมอบเอกสารให้กับโรงเรียน จึงทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่ได้ตอบกลับแบบสอบถามให้กับมูลนิธิฯ

            ในการนี้ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดที่ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุและทำแบบสอบถาม จำนวน 189 แห่ง ดำเนินการตวจสอบสื่อความรู้และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หนังสือราชการ  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น