วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ"อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ประจำปีการศึกษา 2565 (ปีที่ 2)

 ด่วนที่สุด  สพฐ. ขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ โครงการ"อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ประจำปีการศึกษา 2565 (ปีที่ 2) ไปยังสถานศึกษาในสังกัดที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565 หนังสือราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น