วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565

จุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2565

สพฐ. ขอให้ สพท. ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ จุลสารลด-หยุด-ภัย (จุลสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนน) ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 25645 เรื่อง “รถเหินน้ำ ... อุบัติเหตุทางถนนที่ป้องกันได้”  ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หากได้รับจุลสารฯ ไม่ครบถ้วน หรือมีความประสงค์ขอรับจุลสารฯ เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายวิชาการและแผน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2637 3453 หนังสือราชการ

  >> จุลสารฯ <<

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น