วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ขอส่งจุลสาร ลด - หยุด - ภัย ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ จุลสาร ลด - หยุด - ภัย ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2566 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนน หนังสือราชการ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น