วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566

โครงการปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว

ด่วนที่สุด บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ดำเนินกิจกรรม ปันรัก เพื่อการศึกษา โดยเทพผดุงพรมะพร้าว” ภายใต้โครงการ ปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว เพื่อมอบทุนสนับสนุนการศึกษา โดยขอเชิญโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมนำเสนอแผนงานพัฒนาการศึกษา เพื่อรับทุนสนับสนุนแห่งละ 200,000 บาท จำนวน 75 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 15,000,000 บาท สถานศึกษาในสังกัดที่มีความสนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ผ่าน >> https://shorturl.at/cIRSX << หนังสือราชการ

หรือสมัครผ่าน QR Code
V
v


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น