วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

แจ้งเตือนสถานการณ์อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน

ด่วนที่สุด ช่วงวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ สพฐ. ขอให้ สพท. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงสถานการณ์ของภัยต่าง ๆ ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ทั้งนี้ สามารถติดตามประกาศจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา โทรศัพท์ 0-2399-4012 ถึง 13 และสายด่วน1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามสถานการณ์สาธารณภัยจากเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 หนังสือราชการ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น