วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการ "ถนนปลอดภัย เด็กไทยไม่สูญเสีย"

สพฐ. ขอความร่วมมือ สพท. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินงานและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หนังสือราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น