วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565

การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

สพฐ. ขอแจ้งว่า สำนักการคลังและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการโอนเงินให้กับนักเรียนทุนฯเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการโอนเงินให้กับนักเรียนทุน และขอให้จัดส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินทุนการศึกษา และใบสำคัญรับเงินของนักเรียนทุนให้ สพฐ. ภายในวันที่ 5 มกราคม 2566

หนังสือราชการ สพม.

หนังสือราชการ สพป.

ใบสำคัญรับเงิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น