วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

การประกวดชิงรางวัล Best Survivor Awards ภายใต้แคมเปญ Gen Will Survive โดยมูลนิธิเอสซีจี

ด่วนที่สุด มูลนิธิเอสซีจี ได้จัดประกวด “Best Survivor Awards” ภายใต้แคมเปญ Gen Will Survive เพื่อค้นหาเยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างของการปรับตัว โดยใช้ทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต ทั้งทักษะอาชีพ (Hard Skills) และทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่น (Soft Skills) ให้อยู่รอดในโลกยุคปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 หนังสือราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น