วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

 ด่วนที่สุด  แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  หนังสือราชการ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น