วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงานกำหนดจัดกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ดาวโหลดหลักเกณฑ์ได้ที่ www.oshthai.org รับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หนังสือราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น