วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การมอบทุนตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค "ระบุผู้รับทุน และ ไม่ระบุผู้รับทุน" ปีการศึกษา 2561

สพฐ.มอบทุนตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค ระบุผู้รับทุน จำนวน 9 ทุนๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท และไม่ระบุผู้รับทุน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 21 ทุนๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 84,000 บาท รายชื่อนักเรียนระบุผู้รับทุน  รายชื่อนักเรียนไม่ระผู้รับทุน

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การมอบทุนมูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ ปีการศึกษา 2561

ด่วนที่สุด มูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นักเรียน ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 รวม 20 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท บัญชีรายชื่อนักเรียนทุน

การมอบทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ปีการศึกษา 2561

ด่วนมาก บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด แจ้งอนุมัติเงินทุนเพื่อมอบเป็นทุนต่อเนื่องให้แก่นักเรียนในสังกัด จำนวน 219 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,606,000 บาท บัญชีรายชื่อนักเรียทุน

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษา โครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ด่วนที่สุด กลุ่มเซ็นทรัล ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษา โครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 200 ราย มูลค่าทุนละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท หนังสือราชการ 

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

แจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ

ด่วนที่สุด สพฐ. ได้รับรายงาน กรณีอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนเมืองใหม่วิทยา อำเภอศรีบุญเรือง ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ประทัดแตกใส่มือขวาและปลายนิ้วกลางเสียหาย รวมถึงขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลลอยกระทง 2561 และ เทศกาลปีใหม่ 2562 ซึ่งในช่วงเทศกาลดังกล่าว มักจะเป็นช่วงที่มีข่าวเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บจากประทัด พลุ และดอกไม้ไฟ เป็นเหตุให้เกิดความพิการหรือเป็นอุปสรรคในการเรียนของเด็กนักเรียน สพฐ. มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว จึงขอให้แจ้งสถานศึกษาประชาสัมพันธ์ กำชับย้ำเตือนนักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงอันตราย อุบัติเหตุจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ รวมถึงกวดขันไม่ให้นักเรียนเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ ในสถานศึกษา หนังสือราชการ

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562


สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด รณรงค์และประชาสัมพันธ์แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และขอให้รายงานข้อมูลสถิตินักเรียนเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 กลับมายัง สพฐ. เพื่อดำเนินการเก็บเป็นข้อมูลต่อไป หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2561 เกี่ยวกับการป้องกัน และลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ

ด่วนมาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงแนวปฏิบัติหากต้องการปล่อยโคมลอย/โคมควัน หรือจุดบั้งไฟ อันตรายและผลกระทบจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ รวมถึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ ทั้งนี้ขอให้สถานศึกษาวางมาตรการรักษาความปลอดภัย เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ ในช่วงเทศกาลต่างๆที่จะถึงนี้ หนังสือราชการ
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การรายงานผลการเรียน และความประพฤติ ของนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งเรื่องการรายงานผลการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน ของนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยขอให้รายงานในส่วนของผลการเรียน และพฤติกรรม เพื่อจัดส่งให้ สพฐ. ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ม.ท.ศ. ต่อไป หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561

แจ้งเตือนสถานการณ์ระบาดของโรคหัด

ด่วนที่สุด สพฐ.ขอความอนุเคราะห์ สพป./สพม.แจ้งให้สถานศึกษาวางมาตรการรับมือการระบาดของโรคหัด พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับการระบาดของโรคหัดเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ของโรค หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การมอบทุนการศึกษากองทุนทักษิณนิวยอร์ค ปี 2561

สพฐ.อนุมัติทุนการศึกษากองทุนทักษิณนิวยอร์ค ปี 2561 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในจังหวัดภาคใต้ จำนวน 61 ทุนๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 183,000 บาท โดยให้สพป.ที่ได้รับการจัดสรร จัดส่งรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุน ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 หนังสือราชการ