วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

แจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นควันปกคลุม


ด่วนที่สุด ด้วย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงที่ผ่านมา พบเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง สพฐ. จึงขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามหนังสือที่แนบ หนังสือราชการวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)

ด่วนที่สุด สพฐ.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จึงได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2 โทรศัพท์ ๐ 2288 5926, 0 2288 5567, 0 288 5568 โทรสาร 0 2281 2283 หนังสือราชการ

วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562

แจ้งเตือนสถานการณ์พายุ "ปาบึก" (PABUK)

ด่วนที่สุด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีโทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์พายุดีเปรสชั่นที่จะเคลื่อนผ่านแหลมญวนและลงอ่าวไทย ซึ่งขณะนี้ พายุ "ปาบึก" (PABUK) ได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) แล้ว สพฐ.แจ้งสถานศึกษาในสังกัดติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์อุทกภัย ซึ่งจะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในช่วงวันที่ 3 – 5 มกราคม 2562 คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ ดังนี้ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และจังหวัดสตูล

สพฐ. มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว จึงขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด โดยขอให้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ระมัดระวังอันตรายจากสถานการณ์อุทกภัย ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนทราบ หากเกิดสถานการณ์สามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ที่ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 0 2637 3000 , 0 2243 0020 ถึง 27 หรือ สายด่วน 1784 

ทั้งนี้ ขอให้รายงานสถานการณ์ให้ สพฐ. ทราบที่ https://goo.gl/1YYNCD หรือ QR Code เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ทุนการศึกษาโครงการ "เพิ่มฝัน ปันโอกาส เพื่อน้องได้เรียนรู้" ปีการศึกษา 2561

บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับ บริษัท ลาซาด้า จำกัด จัดทำโครงการ "เพิ่มฝัน ปันโอกาส เพื่อน้องได้เรียนรู้" เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้สังกัด สพฐ. โดยมอบเงินทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 114 ทุน รวม 570,000 บาท สพฐ. ขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ และส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 หนังสือราชการ

ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเช็กกิม ประจำปีการศึกษา 2561

มูลนิธิตั้งเช็กกิม ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ประสานกับนักเรียนที่ได้รับทุนโดยตรงแล้ว หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

แจ้งเตือนสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้

ด่วนที่สุด กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศ ฉบับที่ 15 (546/2561) ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง ฝนตกหนัก คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักหลายแห่งในบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้
สพฐ. มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว จึงขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด โดยขอให้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ระมัดระวังอันตรายจากสถานการณ์อุทกภัย ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 
ทั้งนี้ ขอให้รายงานสถานการณ์ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบที่ https://goo.gl/1YYNCD หรือ QR Code เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561


สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ แจ้งผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561 ในภาพรวม พร้อมนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้ติดตามสถานศึกษาในสังกัด ที่ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดยขอให้แจ้งผลการประเมินตนเองและรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561 ตามแบบฟอร์มการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ พร้อมทั้งส่งกลับไปยัง สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ตามขั้นตอนการแจ้งผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อดำเนินการในภาพรวมต่อไป โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุทธาสินี บุญธรรม โทร. 0 2580 9354 หนังสือราชการ

แจ้งโอนเงินทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561

สพฐ.แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2561 และสร้างความเข้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10

ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งเรื่องการประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2561 และสร้างความเข้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 หนังสือราชการ

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การจัดงานนิทรรศการและการประชุมเสวนา ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งเรื่องการจัดงานนิทรรศการและการประชุมเสวนา ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. โดยกิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2561 หนังสือราชการ